Firmakunder

Som fotograf forsøker jeg å få til det lille ekstra. Tar gjerne med et medbrakt studio og rusler rundt og er flue på veggen mens jeg fotograferer ansatte eller det dere ønsker å profilere av bedriften.

Som produktfotograf har jeg lang og god erfaring. Har vært benyttet av Landbruks- og matdepartementet siden Sponheims tid for å dokumentere både ute- og innemiljøer, noe som blant annet har resultert i boken "landbruk i Norge". Er nå i gang med en kalender. Det er mange måter å visualisere norsk landbruk på. Jeg gjør det på min måte, gjerne med humor.