Kona mi dag 349

image.jpg

Siluett er morsomt! Det jeg bruker YR mest til er nok til å se når solen står opp. Jeg er vel i overkant glad i blanding av former, og da er det ganske takknemlig med siluetter. Det gjelder å bruke bildeflaten, og fotografen har en tanke om å bruke den gamle bryggen som en innramming rundt det essensielle i bildet. Den samme fotografen har ingen skrupler med å dra flere familiemedlemmer ut før hanen galer, det gjelder nok mest å selv være på tilbudssiden i andre tilfeller. Det er smart å rydde skikkelig opp i søkeren, rett og slett tenke en ekstra gang før fingeren nærmer seg utløseren.