En verden av portretter, dag 82

image.jpg

Jeg kan ikke bare vise de vakre portrettene! Når en masaikriger forteller historien om da han ble angrepet av en løve, må det dokumenteres. Han hadde store, stygge arr i hele ansiktet og på kroppen, men var selvsagt en helt i stammen. Eneste muligheten der han står, med så mye rot i bakgrunnen, er å bruke en stor blender for å viske den ut så mye som mulig. Jeg følte at han hadde et blikk med mye lidelse, det var meget sjeldent noen overlevde et slikt sammenstøt. Komplementærfargene rødt og grønt skuffer aldri.