En verden av portretter, dag 209

image.jpg

De fleste veiarbeidere i Bhutan er kvinner. De slår store steiner til grus og jobber på selve veien. Kvinnen på bildet bruker spaden hele dagen pluss at hun passer på at ikke noe sitter på valsene når oljegrusen blir lagt, i fart. Hun hadde benene farlig nær en katastrofe stort sett hele tiden. 
Hun kan her være langt til venstre i bildet, både på grunn av blikkretningen og valsen til høyre som veier godt opp i komposisjonen.