En verden av portretter, dag 58

image.jpg

Det er spennende å tenke komposisjon også når man fotograferer portretter, og diagonaler er stas. Masaiene er stolte og fotogene mennesker som det er interessant å være sammen med. Det måtte en spesialtillatelse til for å få gå over savannene med masaikrigerne, særlig da det var observert løver i området, men da alle hadde spyd gikk det bra. På dagens bilde er det kun lys inn fra døråpningen, og moren står på en forhøyning som gir dette litt annerledes perspektivet. Afrikanerne er glade i farger, noe som kommer en ivrig fotograf til gode.