Kona mi dag 335

image.jpg

Når jeg først er i gang, tar jeg forskjellige utsnitt om miljøet ligger til rette for det. I dette tilfellet er det både mye form, struktur og farger som er interessante og kun området rundt modellen. (Et tidligere bilde) Fotografen bruker elementene så godt han kan til å ramme inn det essensielle i bildet, og blikket blir forhåpentligvis styrt dit ganske raskt. Det blir også forskjellige former som kan gjøre bildet spennende, og betrakteren kan kanskje få lyst til å se en ekstra gang.