Kona mi dag 204

image.jpg

Noen ganger kan det være nok med noen rette linjer, noe menneskeskapt og noen menneskelige former. Det kan også noen ganger være på sin plass og gjøre bildet til svart hvitt, eller som her og "kna" litt i Photoshop, for å "uskadeliggjøre" bildet litt. Med alt sylskarpt og med rette farger kan det bli litt for direkte og innlysende. Men det gjelder å bruke en nennsom hånd, det kan fort tippe over til å bli effekter for effektens skyld.