En verden av portretter, dag 97

image.jpg

Det er alltid mrsomt å fotografere barn, de er så naturlige og positive. Her er de så ivrige og de sterkeste kommer nærmest kamera. Da blir det bare et par øyne der bak som skaper dybde og et litt sterkere uttrykk. Med den nøytrale bakgrunnen kommer ansiktene bedre frem uten forstyrrende elementer, og blikket dras rett mot det essensielle I bildet. Grønt og blått, og til og med fargen fra skjorten, da blir fotografen glad og fornøyd.