Kona mi dag 289

image.jpg

 

Dagens bilde er et utsnitt av hele bygningen, som da til slutt blir 4 ganger så stort som dette. Nesten alle 40, som jeg ringte og ba om å stille opp i svart, er med her. Bildet startet som en ide i et litt forvirret hode, og endte opp på veggen på Papirbredden i Drammen som et ferdig stort bile med 160 mennesker. Altså satt sammen av 4 bilder, alle flyttet seg like mange ganger, til et ferdig bygg. Det er ikke noe problem å manipulere og sette sammen bilder, bare man ikke later som det er helt "ekte". Kona er selvfølgelig med, og kanskje noen kjenner henne igjen. 0,4 sec, f 5,6, iso 100 (tok ikke sjansen på høyere med en D2X, da det skulle forstørres meget opp) 86 mm (80-200)