Kona mi dag 294

image.jpg

Jeg leker meg stadig med lange lukkertider. Særlig når det egentlig ikke skjer noe annet spennende enn at det må gjøres noe slikt for å heve bildet opp til noe litt mere enn "normalt". Ved panorering er det veldig viktig å fortsette bevegelsen etter at bildet er tatt, la det bli en eneste flytende bevegelse. Lukkertiden er på 0,6 sekunder og det må litt flaks til for at det ikke skal gå "rett på trynet". Det er alltid veldig delte meninger om hva som er et bra panorert bilde, hvor mye som må være skarpt og uskarpt i bildet. Det er noe av det som er spennende med fotograferingen, det er så mange ulike meninger.