Kona mi dag 167

image.jpg

Det skapes en illusjon om at det er veldig høyt ved å kutte bildet akkurat over bakkenivå. Fotografering handler veldig om utsnitt, og det må brukes for alt hva det er verdt. Det gjelder og alltid tenke og se utsnitt, trene seg opp til ikke å se alt "rotet" rundt. Her har jeg brukt 200 mm for å gjøre veggen mere "flat", da ser den bratteste ut. Jeg har økt kontrastene mye i bildet, unntatt på kroppen til modellen, da blir kontrasten enda mere fremtredende. Det er en smakssak hvor modellen skal plasseres i bildet, men jeg føler at mere i mot midten vil gjøre bildet mere kjedelig og enda mere mot venstre og ned kan gjøre balansen dårligere.