Kona mi dag 326

image.jpg

Det hadde vært helt umulig å vite størrelsesforholdet her uten modellen. Jeg finner stedet på dagen, et område på Lanzarote, fullt av turister og solen midt på himmelen. Det gjelder å trene seg opp til å se for seg hvordan et spennende sted kan åpenbare seg på en annen tid på døgnet. Opp før solen, og oppleve alt på en annen måte, det er stas for både modell og fotograf. Komposisjonen her er ren magefølelse, det lille mennesket på vei ned, vekk fra de store steinmassivene truende høyt der oppe. For en ivrig fotograf er det harmoni i fargene og kontraster mellom de forskjellige elementene.