En verden av portretter, dag 163

image.jpg

Noen ganger gjelder det å være litt rask! Allerede på vei mot motivet tenker fotografen på hvilken blender og utsnitt som skal brukes. Ved å bruke en stor blender vil det essensielle komme godt frem, og miljøet bak, som også er viktig , vil duses ut. I Laia, i Bhutan, har det vært skole kun i noen år. Og når det skal foreviges, for å snakkes om i en reiseskildring, er det viktig å ta gjennomtenkte bilder, bruke fantasien, og ikke bare ta bilder av en skole.