En verden av portretter, dag 128

image.jpg

Vi er nok et luksusland, men vi har ikke sovesal i barnehagen, slik som i Kirgisistan. Jeg tror det er en gutt, men det altså ikke så nøye med hva som står på trøya. Dette er nær grensen til Kina, og det er helt nødvendig med tolk for å kunne kommunisere med folk. Når det ikke er andre konkurrerende farger i bildet, vil blikket dras rett mot det essensielle, barnet som er klar for en blund. Her blir senger og sengeben en ramme rundt portrettet.