Kona mi dag 206

image.jpg

Noen ganger er det ikke nok med de fantastiske elementene som naturen allerede gir, jeg føler da at det er nødvendig med det lille ekstra som øyet kan hvile på. Når det da er liv, og kanskje litt likt, i både himmel og sand, blir fotografen lykkelig. Det er alltid et spørsmål om hvor modellen skal plasseres i bildeflaten, men jeg tror det er smart å følge magefølelsen. Med det essensielle lenger til høyre ville nok spenningen kunne bli litt større på et vis, men dragningen innover i bildet ville blitt mye mindre. Jeg valgte derfor et sted litt til høyre for midten, og her er det lov for alle å ha egne meninger. Det er noe av det som gjør fotograferingen så utrolig. Bildet er tatt med 10,5 mm fisheye og rettet opp i ettertid i Lightroom.