En verden av portretter, dag 65

image.jpg

Det er morsomt å jobbe med farger, eller mangelen på farger. Jeg fikk noen kommentarer om at dette kunne vært laget i Photoshop, men det er mere morsomt å skape det gjennom kamera. En vegg og en papplate malt i samme farge som modellens klær og make up, og vi er i gang. Papplaten holdes helt nær kameraet, helt utenfor fokus, og det skapes en innramming og dybde. For å lage enda mere dybde settes en liten dukke rett foran platen. Da blir det også en komposisjon utenom kun selve portrettet. 1/160 f4 iso 200 105mm